Valby Stadion får nye omklædningsfaciliteter og siddepladser

03.04.2017
Kultur Syd har sat gang i en renovering af betonkonstruktion, omklædningsrum og siddepladser på Valby Stadion, der ventes færdigt om et år.

Det kommende år vil et stort stillads skygge for dele af publikumsudsigten på Valby Stadion i Valby Idrætspark.

Kultur Syd har netop sat gang i en tiltrængt renovering af stadion for 22 mio. kroner, der blandt andet betyder, at alle omklædningsrum får en istandsættelse, at en fjerdedel af samtlige siddepladser får nye sæder, og ikke mindst at den bærende betonkonstruktion får et omfattende løft.

”Vi er særligt glade for, at alle ti omklædningsrum får en kærlig omgang. Der kommer mere tidssvarende badefaciliteter, nye fliser og en god omgang maling”, siger Lene Karsbæk, der er daglig leder af Valby Idrætspark.

Renovering skaber bedre publikumsoplevelser

Men det er ikke kun spillerne, der får glæde af renoveringen:

”Alle sæderne på de fem første rækker bliver udskiftet til nye sæder, og så håber vi på, at der snart bliver råd til at udskifte de resterende sæder på station. Men det må afvente en ny bevilling fra politikerne. Derudover får alle toiletfaciliteterne et løft, så de igen fremstår pænt og nemt at rengøre”, fastslår Lene Karsbæk.

Et år med betonarbejde

Det er først og fremmest betonkonstruktionen, der får en ordentlig omgang. Det gælder alle trappetrin, de bærende søjler og bjælker, og det bølgende tag over stadion.

Renoveringen af Valby Stadion ventes færdig med udgangen af marts 2018. Arbejdet foregår etapevis, så det hele tiden kun vil være dele af stadion, der er pakket ind i stillads.

Kultur Syd opfordrer alle til at udvise forståelse for de gener, som renoveringen eventuelt vil medfører.