Rikke Skovbølling Brandt er ny områdechef for Kultur Syd

26.04.2017
 • Foto: Jannik Knudsen.
Ny områdechef vil styrke kulturudviklingen på tværs af biblioteker, idrætsanlæg, kulturhuse og svømmehaller i Valby, Vesterbro og Sydhavnen.

Det er en alsidig tal-jonglør med tæft for byudvikling og storkommunale beslutningsprocesser, der sætter sig i chefstolen for Kultur Syd.

Rikke Skovbølling Brandt er ny chef for bibliotekerne, idrætsanlæggene, kulturhusene og svømmehallerne i Valby, Vesterbro og Sydhavnen – og hun glæder sig til at arbejde helt tæt på københavnernes hverdag:

Kulturudvikling helt tæt på københavnerne

”Jeg kender maskinrummet i Københavns Kommune. Jeg har haft næsen godt nede i kommunens store regneark, og jeg har set på nært hold, hvad der bringer større udviklingsprojekter i spil. Nu står jeg overfor en opgave, hvor vi helt tæt på københavnernes behov skal udvikle kultur- og fritidslivet i de tre bydele”, siger Rikke Skøvbølling Brandt og fortsætter:

”Der venter en håndfuld spændende indsatsområder: Vi skal for alvor placere Valby Idrætspark på det københavnske landkort både som Nordeuropas største sammenhængende idrætsfacilitet og som nye arena for kulturelle oplevelser til nærområdet såvel som hele København. Vi skal styrke læselysten hos børn gennem et tættere samarbejde på tværs af biblioteker, daginstitutioner, skoler og forældre i de tre bydele. Og vi skal fortsætte med at udvikle innovative værkstedstilbud, der giver københavnerne mulighed for at udfolde og udfordre deres kreativitet.

Fælles udvikling på tværs af institutioner

Derudover ser jeg et kæmpe potentiale i, at biblioteker, idrætsanlæg, kulturhuse og svømmehaller arbejder mere sammen om udvikling af service, kulturaktiviteter og fritidstilbud. Kultur Syd har allerede taget mange skridt i den retning, men vi kan komme meget længere. Jeg glæder mig til at komme i gang”.

Rikke Skovbølling Brandt starter formelt som ny områdechef fra den 1. maj 2017. Siden nytår har Rikke virket som konstitueret chef for Kultur Syd.

 

Fakta om Rikke Skovbølling Brandt:

 • Rikke Skovbølling Brandt er 39 år, gift med Jacob, mor til Nana på syv og Elias på tre år. Hun er opvokset i Fredericia, har læst i Aarhus, og bor nu på 12. år i Valby.
 • Rikke er uddannet cand.scient.pol. ved Aarhus Universitet.
 • I 2006 indledte Rikke sin karriere i Københavns Kommune hos Økonomiforvaltningen, hvor hun først arbejdede med budgetopfølgning i forhold til de andre forvaltninger, dernæst med byudvikling, hvor hun bl.a. havde projektlederskabet for udviklingen af Valby Idrætspark.
 • Fra 2011 blev Rikke økonomichef for Københavns Borgerservice.
 • Da Borgerservice i 2014 flyttede fra Økonomiforvaltningen til Kultur- og Fritidsforvaltningen, flyttede Rikke med. Hun blev tilknyttet udviklingsenheden på Københavns Hovedbibliotek, hvor hun havde projektejerskabet for et par tunge projekter i Bibliotekspakken.
 • Den 6. januar 2017 blev Rikke konstitueret som ny områdechef efter Signe Jarvad for Kultur Syd. Efter gennemført ansættelsesforløb er Rikke nu fastansat chef for Kultur Syd.

Fakta om Kultur Syd:

 • Kultur Syd er en del af Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune. Som organisationsenhed samler Kultur Syd alle biblioteker, idrætsanlæg, kulturhuse og svømmehaller i de tre københavnske bydele: Valby, Vesterbro og Sydhavnen.
 • Kultur Syd betjener 1/5-del af Københavns Kommunes borgere, hvilket svarer til ca. 115.000 københavnere.
 • Kultur Syd beskæftiger ca. 60 medarbejdere, afholder over 2.500 årlige kulturarrangementer, og har et årligt samlet budget på ca. 62.000.000 kr.
 • Læs mere på websiden: Kultursyd.kk.dk