Er du i gang med en uddannelse?

Hjælp fra bibliotekaren

Læs mere her.

Lektiecafé

Læs om vores lektiecafé.

Studiepladser

Læs om vores studiepladser.

Uddannelsessiden på bibliotek.kk.dk

Få hjælp til artikelsøgning og gode links til sider om bl.a. samfundsfag og naturvidenskab

"Skriv opgave"

Læs mere her.

Workshops i litteratursøgning

Læs mere om workshops i litteratursøgning her.