Hjælp dit barn med begynderlæsning

Når dit barn skal knække læsekoden: Ti gode råd til hvordan du bedst understøtter læsetræningen hjemme.

Øvelse gør mester. Det gælder også for læsning, og du kan hjælpe dit barn godt i gang ved at læsetræne derhjemme.

Der er stor forskel på, hvordan og hvor hurtigt børn lærer at læse. Men fælles for alle er, at hver eneste læste bog både i skolen og derhjemme vil styrke børnets læsefærdigheder. Så det er bare med at komme i gang.

Herunder følger nogle gode råd, der forhåbentligt kan være en hjælp, når du læser med dit barn. Rådene er inddelt i tre kategorier: Før, under og efter læsning.

Før læsning:

På biblioteket finder du et stort udvalg af letlæste bøger. Det gælder bøger til den allerførste læsning, hvor læsekoden skal knækkes, og til den efterfølgende træning, hvor læsningen konsolideres og antallet af parate ord øges. De parate ord er ord, som barnet kan læse og genkende som ordbilleder. På børnebiblioteket hjælper vi gerne med råd og vejledning, når du skal finde passende bøger til læsetræningen.

Læs også: Forslag til letlæsningsbøger på børnebiblioteket.

Find 3-4 bøger i passende sværhedsgrad og lån dem med hjem. Det kan være en god idé, at vælge flere titler i samme serie, så barnet kan genkende personer, navne og hyppigt brugte ord.

Inden I går i gang med at læse, så kig igennem sammen og tal om indholdet og billederne: Jeres fælles snak og gæt på, hvad teksten handler om, styrker barnets nysgerrighed. Hvis du kan se, at der er nogle ord, der nok vil volde barnet problemer, så giv barnet ordene efterhånden, som I kigger bogen igennem. Det behøver ikke at være mere end 3-4 ord i en hel tekst. Men hvis du har givet barnet nogle gode ord undervejs, så vil chancen for succesfuld læsning være meget større, uden at barnet har en egentlig oplevelse af at være blevet hjulpet undervejs.

Under læsning:

Hvis barnet går i stå, så giv lidt tid, inden du fortæller, hvad der står. Måske kan barnet klare ordet, hvis du blot venter 5-10 sekunder med at sige noget. Skjul evt. den sidste del af ordet med en finger, så barnets fokus bliver på de første to bogstaver, og bed barnet om at sige de første to lyde i rækkefølge.

Hvis barnet læser forkert, kan du guide barnet til at problemløse med spørgsmål som fx: Hvad kan du gøre, hvis ordet driller? Eller spørg ind til, om det lyder rigtigt og/eller ser det rigtigt ud? Det gælder om, at få barnet til at være aktivt i forhold til problemløsningen, så man får aktiveret værktøjskassen med strategier.

Hjælp barnet videre ved at sige:

  • Se på billedet.
  • Tænk på den historie, som du er ved at læse. Hvad tror du, at der skal stå?
  • Se på det første i ordet. Kan du bruge bogstavernes lyde (forlyd)?
  • Kan du dele ordet og dernæst bruge bogstavslydene?
  • Kender du noget i ordet (fx is i gris)?

Mange afbrydelser undervejs kan gå udover flowet i læsningen, så et godt råd er derfor, at den voksne kun retter barnet, hvis en eventuel fejllæsning ødelægger forståelsen, og barnet ikke kan komme videre uden hjælp. Gå hellere tilbage efter læsningen og snak om de ord, der bliver fejllæst eller drillede undervejs. Ofte opdager barnet selv fejlen og læser korrekt, når man går tilbage, og så er det blot en anledning til at rose barnet.

Et godt råd til den voksne er at undgå at falde i grøften med at sige "nej" og/eller "forkert", hvis barnet læser forkert. Vælger man i stedet at bruge mere neutrale udtryk som fx "prøv igen" eller "forfra", vil barnet ikke have oplevelsen af at have fejlet.

Efter læsning:

Ros barnet for 1-2 ting, der gik godt - jo mere specifik din ros kan blive, jo bedre vil det være. Har barnet rettet et fejllæst ord, så ros for at have opdaget fejlen. Spørg ind til rettelsen ved fx: "Først læste du 'her', men så rettede du det til 'har' - hvad opdagede du?"

Og til allersidst: Lad din begejstring for bøger og læsning skinne igennem. Du er rollemodel, og dit barn spejler sig i høj grad i, hvad du siger og gør. Så hvis barnet oplever, at læsning er noget, som I glæder jer til, så vil din entusiasme og glæde ved læsning smitte barnet.

Læs mere om, hvad børnebiblioteket på Valby Bibliotek kan tilbyde.