Keramikværkstedet i Valby fortsætter midlertidigt som selvbetjent

23.01.2017
Valby Kulturhus beholder keramikværkstedet for resten af 2017, mens der etableres et større og bredere tilbud på Vesterbro.

På baggrund af indkomne kommentarer og bekymringer i forhold til flytningen af værkstedet fra Valby Kulturhus til Vesterbro Bibliotek og Kulturhus har KFF besluttet at se nærmere på en overgangsløsning, indtil en samlet analyse af mulighederne for eventuelt at flytte biblioteket sammen med kulturhuset på Toftegårds Plads foreligger. Processen forventes færdig i løbet af 2017.

Selvbetjent i resten af 2017

Dette betyder, at Kultur Syd med udgangspunkt i nye drøftelser med de nuværende brugere, som en midlertidig løsning i 2017 vil beholde keramikværkstedet i Valby Kulturhus, samtidig med at der etableres et større og bredere værkstedstilbud på Vesterbro Bibliotek og Kulturhus.

En sådan løsning vil dog indebære, at værkstedet i Valby Kulturhus kommer til at fungere som selvbetjent værksted, mens det større værksted på Vesterbro vil tilbyde en højere grad af understøttelse, eksempelvis i form af workshops, værkstedsmedarbejder m.v.

Nye drøftelser om keramikværkstedets fremtid

En drøftelse af værkstedsfaciliteterne vil derfor, med ønsket om at finde en løsning der i højere grad tilfredsstiller brugerne, bliver genoptaget igen i slutningen af 2017.